Zbog čega tetra-komunikacije.com?

Portal tetra-komunikacije.com zamišljen je kao mjesto gdje bi popularizirali potrebe za kvalitetnim komunikacijskim mrežama za žurne službe kao što je hitna medicinska pomoć, vatrogasci, policija, GSS i slično. Na taj način možemo posredno pridonijeti poboljšanjima u radu i efikasnosti navedenih službi, što je javni (državni, nacionalni..,) interes. No takva kvalitetna komunikacijska rješenja nisu ograničena samo na potrebe žurnih službi, ona se koristite i drugdje gdje informacije i njihov prijenos mogu biti vremenski kritični, kao što su na primjer plinovodi, naftovodi, naftne platforme, rafinerije, javni prijevoz, brodogradilišta itd..

U vrijeme kada informacija postaje najvrednija ‘roba’ pomislili bi da nije potrebno posebno naglašavati važnost komunikacija. Još ako je riječ o komunikacijama za žurne službe poput policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, i slično, važnost bi trebala biti neupitna. No nažalost prečesto nije tako.

Primjer: U SAD su komunikacije za Public safety odnosno Firstrespondere funkcionirale više-manje slično kao u Europi: razvijala se slična digitalna radiokomunikacijska mreža (Project 25 – P25 http://www.project25.org, slično europskom TETRA standardu), sa sličnim mogućnostima kao i većina Europskih sve do kobnog 11. Rujna 2001. godine (http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks). Nakon toga je strategija bitno promijenjena što je rezultiralo da je u SAD trenutno u izgradnji nacionalna širokopojasna mreža bazirana na LTE tehnologiji sa proračunom od oko 7 milijardi dolara (to je samo oko 50% planiranih sredstava) čija namjena je da prvenstvenu služi public safety i srodnim službama i to uz postojeće LMR radiokomunikacijske mreže čije su prvenstvene namjene glasovna komunikacija (no ne i jedina!). Dodjela frekvencijskih resursa nije bio problem i zakonska regulativa je donesena bez previše komplikacija. U Europi, čak i kada financije ne bi bile problem, je još uvijek nemoguće napraviti LTE (ili bilo kakvu sličnu) podatkovnu mrežu samo za public safety, budući ne postoje frekvencije koje bi se mogle koristiti isključivo za tu namjenu. Naše žurne službe, ako žele širokopojasnu podatkovnu bežičnu komunikacijsku mrežu, osuđene su na komercijalne operatere. Nadajmo se da će se to promijeniti prije nego se i nama dogodi neki kobni datum.

A zašto bi nam to uopće trebalo? Šta će uopće policajcu, vatrogascu ili doktoru hitne medicinske pomoći mobilna aplikacija koja radi na širokopojasnoj bežičnoj komunikacijskoj mreži? Pa informacije koje su takvim službama korisne (i potrebne) imaju svoju vrijednost u relativno kratkom vremenskom periodu: npr. slika traženog vozila ima puno veću vrijednost u prvim satima nakon dojave, slika požarišta isto, medicinski karton sa poviješću bolesti pacijenta po kojega hitna pomoć ide može pomoći da ga se odmah odveze u određenu bolnicu koja mu može bolje i brže pomoći itd.

Svi smo već odavno navikli u privatnom životu na ‘smartphone’ kojima praktički trenutno dijelimo slike na društvenim mrežama i internetu, pa je jednostavno nevjerojatno da se istim tehnologijama ne služe i naše žurne službe. Mobilni telefon je odavno prestao biti telefon koji može i primati e-mail poruke, i postao umreženo prijenosno računalo kojim možemo i telefonirati. I tu dolazimo do još jednog čestog pitanja: zašto onda naše žurne službe ne koriste javno dostupne mreže komercijalnih operatera za podatkovne aplikacije? Odgovor je jednostavan: vatrogasci i hitna medicinska pomoć ne djeluju samo u strogim urbanim sredinama, policiji je pak bitna raspoloživost komunikacija i na mjestima gdje se okuplja veliki broj ljudi, a ako preko 3G mreže pokušate uploadati sliku na facebook za vrijeme dobro posjećene utakmice u centru grada ili pak negdje izvan urbanih sredina, vrlo brzo ćete shvatiti šta znači ‘best effort’ pri projektiranju komercijalnih mreža, nasuprot ‘high availability’ kakva bi public safety mreža trebala biti. Dakle za žurne službe je nužno da komunikacija radi ‘uvijek i svuda’, pa čak i po cijenu nešto manjih mogućnosti – komercijalne mreže to ne mogu ponuditi (postoje studije koje kažu da ako se istovremeno koriste dvije ili čak tri različite komercijalne mreže možemo govoriti o nekoj prihvatljivijoj raspoloživosti, no i to ima smisla samo u urbanim sredinama, i to u situacijama kad mreže nisu u vršnim opterećenjima kao npr. utakmice i sl.).

Ovo su samo neka pitanja i argumenti zašto bi trebalo posvetiti više ‘važnosti’ i pažnje komunikacijama koje direktno mogu spašavati ljudske živote, kako bilo koga od nas, tako i živote djelatnika žurnih službi koje ih koriste. Što kao što smo i spomenuli već na početku su žurne službe no ne samo one. A to bi stvarno trebao biti javni (državni, nacionalni..,) interes najviše razine.