Što je TETRA?

TETRA je otvoreni standard koji je razvio ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Glavna namjena TETRA standarda je definiranje otvorenog sučelja, kao i usluga i opreme, na dovoljno detaljan način da se omogući nezavisnim proizvođačima da razviju infrastrukturu i uređaje koji su međusobno interoperabilni, i koji zadovoljavaju potrebe uobičajenih PMR (Professional Mobile Radio) korisnika i organizacija.
Inicijalno je ETSI projekt TETRA (novo ime je ETSI Technical Committee TETRA) bio zadužen (od strane Europske Komisije) za izradu standarda za digitalni ‘trunked’ radio sustav koji bi bio korište u zapadnoj Europi. Osim inicijalne izrade i definicije samog standarda TC TETRA je zadužen i za daljnji razvoj i unaprijeđivanje standarda u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika sustava.
Tehnologije i rješenja koja su izabrana u TETRA standardu bili su i još uvijek su prvenstveno rješenja poznatih i cijenjenih proizvođača koji su na PMR tržištu već više desetljeća. Tako kombinirani ‘know-how’ osigurava optimalna tehnološka rješenja za ispunjavanje korisničkih zahtjeva.
Iako su ETSI standardi primarno namijenjeni za područje Europe, mnogi su prihvaćeni i širom svijeta (kao npr. GSM – prvi bežični standard kojeg je definirao ETSI). Slično je i sa TETROM koja je prihvaćena u mnogim regijama izvan Europe, pa je tako sada već postala globalni standard.
Bez dvojbe je da se tzv. ‘proprietary’ (privatni, zatvoreni) standardi mogu implementirati u znatno kraćem vremenu od otvorenih i opće poznatih standarda, no velike organizacije, posebno one u javnom sektoru su uvidjele nedostatke korištenja ‘proprietary’ privatnih rješenja, prvenstveno zbog ovisnisti prema samo jednom dobavljaču.
Glavne prednosti korištenja otvorenih standarda su:
- sudjelovanje više nezavisnih proizvođača i ponuđača koji se natječju na istom području rezultira u konkurentnom formiranju cijena
- sigurnost postojanja drugog u slučaju da neki od ponuđača odustane
- veći izbor proizvođača snizuje cijene
- veći izbor specijaliziranih proizvoda, prilagođenih potrebama i traženju korisnika
- bolja i brža reakcija ponuđača na buduće potrebe korisnika zbog postojanja konkurencije

Razvoj i dugovječnost
ETSI TETRA standard nastavlja sa razvojem i nakon Release 1 i Release 2 kako bi potaknut korisničkim potrebama omogućio dodatna poboljšanja, tehnološke inovacije i drugo. Zbog toga ETSI još uvijek nema planova za razvoj nove tehnologije koja bi služila tradicionalnim PMR korisničkim organizacijama. Isto tako druge tehnologije i standradi koji se razvijaju i koriste izvan Europe i dalje nude vrlo malo ili nimalo poboljšanja u odnosu na TETRU.
Ovakav razvoj TETRA standarda je razumljiv budući da uobičajeni PMR korisnici zahtijevaju (i navikli su) da imaju svoju privatnu mrežu koja zadovoljava teritorijalnom pokrivenošću i razinom usluge i za vrijeme vrlo velikih opterećenja (broja korisnika i govornih kanala/grupa). Osim osnovnih potreba, javne mreže ne mogu pružiti specifične glasovne usluge kao što su brza uspostava grupnih poziva na velikom području, enkripcija glasovnih i podatkovnih usluga i DMO direktni način rada.
Daljnji razvoj TETRE će biti sličan GSMu koji se razvio od ponude jednostavnih i osnovnih V+D (voice + data) jedan na jedan telefonskih usluga (GSM II+, GPRS, EDGE, itd.) do UMTS/#G thenologije koja podržava multimedijske aplikacije i razmjenu podataka velikim brzinama. Fokus i tehnološka rješenja za mreže novih generacija (NGN – Next Generation Networks) biti će primarno na javnim a ne privatnim mrežama.
Zbog svega navedenog kao i činjenice da se analogni trunking sustavi (MPT 1327) još uvijek instaliraju i koriste iako su razvijeni prije 28 godina, za očekivati je da će se TETRA mreže koristiti barem još sljedećih 25 godina, osiguravajući tako vrlo dobar ROI – povrat investicije kako za organizacije koje je korista tako i za proizvođače i dobavljače.

[TRUNKING - možda najtočniji prijevod ove riječi bi bio 'dinamička dodjela resursa prema potrebama'. Kod radio trunking sustava misli se na automatsku dinamičku dodjelu raspoloživih kanala. Kanali mogu biti klasični radijski kanali tipa jedna frekvencija jedan kanal, no mogu biti i TDM kao kod TETRA sustava gdje na jednoj frekvenciji mogu biti 4 kanala - timeslota.]