Uvođenje LTE tehnologija stvorilo je nove prilike za kritične komunikacije

Tony Gray

Tony Gray

Tony Gray, predsjedavajući Grupe za širokopojasne kritične komunikacije pri Asocijaciji za TETRU i kritične komunikacije TCCA

Tony Gray, predsjedavajući Critical Communications Broadband Group CCBG (radna grupa za širokopojasne kritične komunikacije) pri TETRA and Critical Communication Association TCCA (Asocijaciji za TETRU i kritične komunikacije) biti će jedan od govornika na LTE World Summit-u najvećem svjetskom stručnom skupu na temu 4G telekomunikacijske industrije koji će se održati od 24-26 Lipnja 2013. u Amsterdamu.

Više